Tor Børre Mosland

Tor Børre Mosland
Fagsjef, ingeniør bygg og anlegg, Tekna

Lang erfaring med undervisning/rådgivning innen Bygg – anlegg og eiendomsbransjen (BAE). Tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

Wenche Solberg

Wenche Solberg
Seniorrådgiver HMS/SHA, Multiconsult AS

Wenche er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver/konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.
Hun har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.
Wenche er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.Kristofer Huslid

Kristofer Huslid
Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter.
Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber han som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering.
I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde.
Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med

ola robert heramb

Ola Robert Heramb
Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

.

Gerda Grøndahl ny

Gerda Grøndahl
Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021.
Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Hun har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen.
Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Etter et fast arbeidsforhold i mange år har hun nå gått over til å jobbe i sitt eget foretak: GeMa Grøndahl Safety.

Fredrik Frøshaug

Fredrik Frøshaug
Partner/advokat
Foreleser fra oktober 2023

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Fredrik har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

 

 

Marit Jendal sort hvit

Marit T. Jendal
Seniorrådgiver HMS/SHA, Multiconsult

Marit er en erfaren HMS-rådgiver i Multiconsult, og har jobbet mange år med HMS som rådgiver/konsulent i entreprenør- og oljebransjen.
Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i ulike tverrfaglige prosjekter, hun er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen
slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen. Marit har god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden hos
entreprenør og som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag,
og har bred erfaring fra bygge- og anleggsplass, både som KU og HMS-leder hos entreprenør. Marit har gjennomført systematiske
HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

 

 

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.