Tor Børre Mosland

Tor Børre Mosland
Fagsjef, ingeniør bygg og anlegg, Tekna

Lang erfaring med undervisning/rådgivning innen Bygg – anlegg og eiendomsbransjen (BAE). Tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

Liv

Liv Strøm
Fagekspert, Norconsult AS

Liv har vært ansatt i Norconsult siden 2005 i avdeling Sikkerhet. Hun er fag-koordinator (leder) for Norconsults byggherreforskriftsnettverk – nettverk for de som påtar seg roller som KP og KU. Som leder av Norconsults fagnettverk er hun ansvarlig for intern opplæring, samtidig som hun bistår i utarbeidelse av Norconsult styringssystem for ivaretakelsen av krav i byggherreforskriften. I oppdrag er Liv ofte engasjert for å følge opp SHA i store flerfaglige prosjekter der Norconsult prosjekterer, enten som KP for byggherre eller som SHA-ansvarlig for Norconsult. Hun har de siste årene vært HMS-ansvarlig og KU for ASKO Oslofjord som har bygget nytt kjøle- og fryselager i Sande, Vestfold. Liv har vært medlem av RIF Ekspertgruppe SHA siden september 2014, og overtok som leder av gruppen i juni 2020. Hovedfokus de siste årene har vært å utarbeide og forbedre veiledning for ivaretakelse av SHA i prosjektering.Kristofer

Kristofer Huslid
Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter. Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år. I dag jobber han som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering. I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde. Kristofer har et brennende engasjement i det han driver med.

Fredrik

Fredrik Frøshaug
Partner/advokat

Fredrik leder Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom.

Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider. Fredrik har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

.

Morten

Morten Stavseth
Fagansvarlig ledelsessystemer, Tavler AS

Morten er spesialrådgiver innen risiko- og sikkerhetsledelse, og har lang erfaring som rådgiver innen utvikling og implementering av ledelsessystemer. Han har bidratt til forbedring av risiko- og sikkerhetsprosesser for en lang rekke virksomheter i Norge og i utlandet, og har blant annet hatt fagansvar for SHA-prosesser hos flere av de største byggherrene i Norge, herunder Statnett og Sporveien. Han underviser i disse fagene og utvikler løsninger for dem fra sitt tilhold hos Tavler AS.

Ola

Ola Robert Heramb
Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

Ola Robert er foreleser på befaringsdelen på de fysiske kursene.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.