pdfMal for koordinatoravtale - pdf-format
docxMal for koordinatoravtale - word-format
pdfEBAs Veileder hovedbedrift samordning
pdfByggherrenes veileder til utfylling av SHA-plan


Veileder koordinatorrollen
Formålet med veilederen er å etablere en god rolleforståelse for koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen, samt å skape en felles mal- og bransjestandard for hvordan man i praksis utfører oppgave. Bruken av denne veilederen forutsetter gjennomført Koordinatorskole.

veileder koordinatorrollen

Ved utarbeidelse av denne veilederen er det tatt hensyn til norsk lov, forskrifter, bransjestandarder og veiledere for SHA og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Videre har vi benyttet erfaringer i bransjen, herunder erfaringer deltakerne på Koordinatorskolen har delt med oss.
Veilederen vil bli revidert ved behov.

Alle som deltar på Koordinatorskolen får den digitale utgaven gratis.

Veilederen kan også kjøpes i vår nettbutikk:
Digital utgave kr 199,-   KJØP HER
Trykt utgave kr 199,- + porto  KJØP HER

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.