Innhold og gjennomføring Koordinatorskolen

 


Koordinatorskolen går over 4 dager, fordelt på to samlinger. I forkant av kurset skal man gjennomføre en refleksjonsoppgave (elektronisk), og etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave. Foredragsholdere/bidragsytere er hentet fra flere av de store aktørene, noe som vil gi deltakerne et vidt og nyansert bilde av koordinatorrollen.

Som en del av kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til det teoretiske innholdet legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger under veis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Det forventes at man deltar alle dager, og arrangøren legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.

 

PROGRAM

Dag 1
10.00 Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
11.10 Lovverk og kontraktuelle forhold
12.30 Lunsj
13.30 Lovverk og kontraktuelle forhold
14.30 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
16.30 Presentasjon av hjemmeoppgave
16.45 Slutt

DAG 2
08.30 Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Koordinator og koordinering
15.00 Slutt

DAG 3
10.00 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
12.00 Lunsj
13.00 Befaring – bygge og anleggsplass (husk verneutstyr) SHA eller HMS, -byggherre eller arbeidsgiver?
Oppsummering/gjennomgang i plenum
16.30 Slutt

DAG 4
08.30 Risiko og risikoforståelse
11.30 Lunsj
12.30 Gjennomgang hjemmeoppgaver
13.40 Oppsummering - hva er utfordringen?
14.30 Slutt

Pauser etter behov

Med forbehold om endringer i programmet.