Kurset gjennomføres både som fysiske klasseromskurs og interaktive nettkurs. Se påmelding/kursoversikt for mer informasjon

Koordinatorskolen gjennomføres over tre dager fordelt på to samlinger, der du i forkant av første samling må svare på en refleksjonssoppgave (tilsendt pr e-post). Før siste samling må du besvare en obligatorisk hjemmeoppgave for å få kurset godkjent.
Foredragsholdere/bidragsytere er hentet fra flere av de store aktørene, noe som vil gi deltakerne et vidt og nyansert bilde av koordinatorrollen.

Som en del av det fysiske kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til en teoretisk gjennomgang av pensum legger vi til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutveksling underveis. Aktiv deltakelse og høyt engasjement bidrar til et bedre utbytte for deg som deltaker. Vi legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.

Gruppearbeid
Gruppearbeid er sentralt i Koordinatorskolen, og gruppene settes sammen av faglig ansvarlig for Koordinatorskolen før kursstart. Hensikten er å sette sammen deltakere med forskjellig erfaring fra ulike bedrifter for erfaringsutveksling og gode diskusjoner. Hver gruppe får tildelt en ordstyrer/gruppeleder.
Vi oppfordrer deg som deltaker på det digitale kurset å ha pc-kamera påslått, og på både digitalt og fysisk kurs være aktiv i gruppearbeidet for optimalt faglig utbytte.

 

PROGRAM, digitalt  interaktivt klasseromskurs
Kurset går over 3 dager.
Kurset gjennomføres på nett med med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være gruppeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Vi kobler oss på kl. 08.15 så det blir mulighet for å trene og teste lyd/bilde i den digitale samhandlingsløsningen. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging og en enkel brukerveiledning for Zoom dagen før kursstart.

Dag 1, kl. 08.30-16.00

  • Innledning og praktiske opplysninger
  • Lovverk og kontraktuelle forhold
  • Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  • Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll


Dag 2, kl. 09.00-15.00

  • Koordinator og koordinering

Hjemmeoppgave
Obligatorisk hjemmeoppgave. Innleveringsfrist mandag før siste kursdag, kl. 12.


Dag 3, kl. 09.00-14.00

  • Risiko og risikoforståelse
  • Gjennomgang av hjemmeoppgaven
  • Spør advokaten
  • Oppsummering, utfordringer, evaluering

 

PROGRAM fysisk kurs
Kurset går over 3 dager.

DAG 1
10.00 Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
10.50 Pause
11.00 Lovverk og kontraktuelle forhold
12.00 Lunsj
13.00 Lovverk og kontraktuelle forhold
13.50 Pause
14.00 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
14.50 Pause
15.00 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
15.50 Pause
16.00 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
17.00 Slutt

Sosialt på kvelden

DAG 2
09.00 Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Koordinator og koordinering fortsetter
15.30 Slutt

Hjemmeoppgave
Obligatorisk hjemmeoppgave. Innleveringsfrist mandag før siste kursdag, kl. 12.

DAG 3
0900 Risiko og risikoforståelse
1130 Lunsj
1230 Befaring byggeplass og gjennomgang i plenum
1600 Gjennomgang av hjemmeoppgaver/oppsummering
1650 Slutt

Pauser etter behov


Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis

Med forbehold om endringer i programmet.

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.