Innhold og gjennomføring Koordinatorskolen

 

Kurset gjennomføres både som fysiske klasseromskurs og interaktive nettkurs. Se påmelding/kursoversikt for mer informasjon


Koordinatorskolen går over 4 dager, fordelt på to samlinger. Det digitale kurset går over 3 dager fordelt på to samlinger. I forkant av kurset skal man gjennomføre en refleksjonsoppgave (elektronisk), og etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave. Foredragsholdere/bidragsytere er hentet fra flere av de store aktørene, noe som vil gi deltakerne et vidt og nyansert bilde av koordinatorrollen.

Som en del av det fysiske kurset blir det også befaring på en fremtidsrettet og aktuell byggeplass.

I tillegg til det teoretiske innholdet legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger under veis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Det forventes at man deltar alle dager, og arrangøren legger til rette for nettverksbygging og utvikling av relasjoner på tvers av kulturer og arbeidsplasser.

 

PROGRAM, digitalt  interaktivt klasseromskurs
Kurset går over 3 dager.
Kurset gjennomføres på nett med med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være gruppeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Vi kobler oss på kl. 08.15 så det blir mulighet for å trene og teste lyd/bilde i den digitale samhandlingsløsningen. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging og en enkel brukerveiledning for Zoom dagen før kursstart.

Dag 1, kl. 08.30-16.00

  • Innledning og praktiske opplysninger
  • Lovverk og kontraktuelle forhold
  • Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  • Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll


Dag 2, kl. 08.30-16.30

  • Koordinator og koordinering
  • Risiko og risikoforståelse

Hjemmeoppgave
Obligatorisk hjemmeoppgave.


Dag 3, kl. 09.00-14.30

  • Digital befaring fra ulike byggeplasser
  • Gjennomgang av hjemmeoppgaven
  • Spør advokaten
  • Oppsummering, utfordringer, evaluering

 

PROGRAM - fysisk kurs
Kurset går over 4 dager.

Dag 1
10.00 Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere
11.10 Lovverk og kontraktuelle forhold
12.30 Lunsj
13.30 Lovverk og kontraktuelle forhold
14.30 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
16.30 Presentasjon av hjemmeoppgave
16.45 Slutt

DAG 2
08.30 Koordinator og koordinering
11.30 Lunsj
12.30 Koordinator og koordinering
15.00 Slutt

DAG 3
10.00 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll
12.00 Lunsj
13.00 Befaring – bygge og anleggsplass (husk verneutstyr) SHA eller HMS, -byggherre eller arbeidsgiver?
Oppsummering/gjennomgang i plenum
16.30 Slutt

DAG 4
08.30 Risiko og risikoforståelse
11.30 Pause
11.40 Gjennomgang hjemmeoppgaver, oppsummering, utfordringer og deltakerbevis
12.30 Lunsj
13.30 Slutt

Pauser etter behov

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis

 

Med forbehold om endringer i programmet.