KoordinatorCamp 2021

Vel gjennomført fysisk KoordinatorCamp 2021! Over 80 deltakere møttes til nettverksbygging og faglig påfyll på Oslo Kongressenter 31. august og 1. september. 

Temaer som ble belyst:

Ny byggherreforskrift

Thorkil Aschehoug, advokat, Grette AS.
Gruppearbeid - hvilke erfaringer har vi gjort så langt Hvilke erfaringer har du gjort deg i forbindelse med den nye byggherreforskriften? Risikovurdering, nytt dokumentasjonskrav for byggherre, opplevd forskjell på ny og gammel

Spesifikke tiltak § 8
Gerda Grøndahl, konferansiér.
Gruppearbeid etter foredrag. Oppgaver rundt spesifikke tiltak
Oppsummering i plenum.

Koordinatorrollen og byggherreforskriften i et organisasjonsperspektiv
Kåre Hansen, forsker, Norce.

Koordinator og fremdriftsplanlegging
Gruppearbeid etter foredrag med Thorkil H. Aschehoug, advokat, Grette AS og Ellen Furustøl, Prosjektassistanse AS.

Natt-, helligdag og søndagsjobbing
Gruppearbeid etter foredrag av Christian Bruun, juridisk rådgiver, Arbeidstilsynet. Hva sier lovverket om arbeid i helg og på helligdager?

Hva påvirker byggetiden?
Lena Jønsson, daglig leder, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Hva legger vi i samordning
Jan Olaf Dukan, advokat, EBA
Hva forventer vi av hovedbedrift? Hvilke oppgaver skal de utføre? Hva er samordning og opp mot vernearbeid? Hvordan bør samarbeide mot koordinator være?

Gruppearbeid
Hva er samordning opp mot vernearbeid? Hvordan bør samarbeide mot koordinator være?

Arbeidstilsynet informerer
Anne Sørum, Arbeidstilsynet

Ny RIF veileder
Liv Strøm, fagekspert, Norconsult

Endringer og oppdateringer for KU og KP
Gruppeoppgave: Lag sjekkliste for KU og KP i henhold til byggherreforskriften.

Spør advokaten
Thorkil Aschehoug, advokat, Grette AS og Silje Vegarud, advokatfullmektig, Statnett

KoordinatorCamp2021 2
Gerda Grøndahl loset oss gjennom dagene som campen's konferansiér. Hun holdt i diskusjoner og oppsummering i plenum. I tillegg hold hun foredraget "Spesifikke tiltak § 8". Gerda er en av våre faste forelesere på Koordinatorskolen med tema: Risiko og risikoforståelse.

KoordinatorCamp2021 3
Anne Sørum fra Arbeidstilsynet.

KoordinatorCamp2021 1
Kåre Hansen, forsker fra Norce.