SHA konferansen 2017

Koordinatorskolen deltok på SHA konferansen. En arena med mye inspirasjon for både utstillere og deltakere.

SHAdagene2