forsidebilde2019.jpg
Velkommen til
Koordinatorskolen!

Arenaen for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA

KoordinatorCamp 2024, 28.-29. august

Målgruppe

De som har eller skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige som forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

 

Målsetting
Etter endt koordinatorskole skal du ha fått:

  • Forståelse for ulike roller og begreper
  • Forståelse for hva koordinering innebærer
  • Oversikt over hvilke oppgaver koordinering omfatter og hvordan disse kan utføres og følges opp
  • En helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte
  • Nettverk og sosiale relasjoner på tvers av arbeidsplasser og ansettelsesforhold.
byggeplasser 02

 

MER INFORMASJON

Hvem har deltatt?

Her finner du liste over de som har gjennomført Koordinatorskolen.
 

SE LISTE

Hvorfor delta på Koordinatorskolen?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.
 

MER INFORMASJON

IMAG1005

KoordinatorForum

KoordinatorForum er en lukket gruppe på Facebook for alle som har gjennomført Koordinatorskolen. Forumet er en faglig møteplass for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter. Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen. Her ønsker vi å dele faglig informasjon og erfaringer. Vi ønsker også at forumet skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen.
 

MER INFORMASJON

ordsky

KoordinatorCamp

KoordinatorCamp er en årlig møteplass for SHA-koordinatorer og skal gi deg nye impulser og oppdateringer i fagmiljøet med mulighet til å bygge nettverk og diskutere problemstillinger. På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne. Alle som har gjennomført Koordinatorskolen blir invitert til nettverkssamling - KoordinatorCamp.
 

LES MER

Camp 2021 web 1000px

Følg oss:

Følg oss Facebook Følg oss Twitter

Koordinatorskolen

Teknisk arrangør: Quality Norway AS

Kontakt:

Tlf: 67 52 60 10
E-mail: kundeservice@qualitynorway.no

 

Innhold © Koordinatorskolen. Webdesign ©2022 Web Norge.